Zaznacz stronę

Środowisko programistyczne dla systemu Android

Aby stworzyć aplikację na Androida należy pobrać zintegrowane środowisko programistyczne ze strony producenta, czyli Google. Android Studio to świetne rozwiązanie nawet dla początkujących programistów – pozwala w optymalny sposób tworzyć aplikacje i nieskomplikowane gry na omawianą platformę. Należy jednak pamiętać, że do skomplikowanych gier 3D lepiej sprawdzi się dedykowany silnik graficzny. Po zainstalowaniu należy pobrać zalecane biblioteki oraz utworzyć maszynę wirtualną systemu Android – najlepiej najnowszą oraz nieco starszą wersję tak, aby móc testować na dwóch różnych wersjach. Często może się zdarzyć sytuacja, gdzie na danej wersji coś działa a na innej już nie. Najprawdopodobniej na najnowszej będzie wszystko działać a na starszej mogą czasem występować różne problemy.

Wszystko gotowe? Ruszamy!

Po uruchomieniu oprogramowania należy stworzyć swój pierwszy projekt. W kolejnych krokach należy podać nazwę aplikacji, na jakie platformy będzie przeznaczona oraz minimalną wersję. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie jej wybranie. Wybranie zbyt nowej minimalnej wersji spowoduje, że niewiele osób będzie mogło zainstalować aplikację. Z kolei wybranie jednej ze starszych wersji bardzo ograniczy możliwości tworzenia, bowiem większość ciekawych funkcji w Androidzie zostało wprowadzonych w kolejnych wersjach. Rozsądnym przedziałem będzie wersjonowanie od 4.4 do 6.0.  Jest do dobry kompromis pomiędzy funkcjonalnością a ilością urządzeń.

Pierwsze uruchomienie aplikacji na Androida

Domyślny projekt będzie zawierał kilka bazowych elementów np.: napis Hello World na samym środku. Świeżo utworzony projekt można spokojnie skompilować do natywnego kodu Androida i uruchomić na wcześniej stworzonym emulatorze. Po kliknięciu zielonego przycisku „play” rozpocznie się proces budowania projektu za który odpowiedzialny jest plugin „gradle”. Po zakończeniu tego procesu uruchomi się emulator z otworzoną aplikacją. Oczywiście jej głównym zadaniem jest wyświetlanie zadanego tekstu.

Rozbudowanie aplikacji na Android

Aby rozbudować nieco stworzony projekt należy przejść do widoku aplikacji activity_main.xml i tam dokonać zmian oraz wprowadzić interesujące nas widoki. Pamiętaj, aby nadać ID do każdego elementu, który będziesz programować. Następnie należy wykonać import w głównej klasie, która jest połączona z widokiem. Od teraz można używać tych elementów.

Zadanie praktyczne – aplikacja witająca na system Android

Stwórz widok w którym będzie znajdować się formatka do wpisania imienia, przycisk oraz etykietę tekstową. Po wpisaniu imienia na etykiecie wyświetli się napis „Witaj, IMIĘ w aplikacji na system Android”. IMIĘ to oczywiście wpisane imię

Rozwiązanie

Należy użyć elementów EditText, Button oraz TextView. Nadać im odpowiednie identyfikatory oraz zaimportować je w klasie sterującej za pomocą metody findViewById. Następnie Ustawić metodę nasłuchującą tapnięcie wprzycisk w której pobierzemy wpisany tekst do zmiennej a następnie tą zmienną wyświetlimy w etykiecie tekstowej.